Официјален јазик на MIUI Македонија Форумот

Официјален јазик на овој Форум и Фан страна е Македонски. Некои содржини ќе се постираат и пишуваат на два јазика (плус Англиски), а некои фрази, зборови или стручни поими ќе се пишуваат на взаемно прифатливиот јазик, или општо прифатената терминологија.

Сподели преку: